Vad vi gör

Vad vi gör

Tanken med GFS är att vi ska kunna träffas och skapa ett forum för att kunna utbyta erfarenheter med varandra . Även att bjuda in personer från t.ex Socialtjänsten , Konsumentverket , Försäkringskassan osv till föredrag och frågestunder . Vi kallar det medlemsträffar . 

Vi har en mentorsgrupp med mycket kunskap där du kan få hjälp och stöd i din roll .

Detta ökar våra kunskaper om våra och våra huvudmäns rättigheter och skyldigheter. Hur föreningen formar sin verksamhet i framtiden kan också bero av ditt initiativ som medlem.
Sök