Sök

Om G F S

Om GFS

Föreningen Gävle Godman- & Förvaltarförening startade i april 2007. Föreningen har de senaste åren bestått av ca 90 medlemmar. Hittills mest i ställföreträdande roller.
Under 2015 gjorde föreningen en nystart och ska omfatta alla typer av frivilliguppdrag som är reglerade i lag. Vi har därför bytt namn på föreningen som nu heter Gävle frivilliga samhällsarbetare (GFS).

I Gävle frivilliga samhällsarbetare kan man vara: god man, förvaltare, biträdande övervakare, besökare på häkten och anstalter, kontaktperson, partnerkontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson och särskilt förordnad vårdnadshavare.
GFS är med i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS). Det finns 53 lokalföreningar i hela Sverige med ca 4600 medlemmar i februari 2022.

Medlemsavgiften är 145 kr/år, skriv namn, adress, tel nr och mailadress. I den ingår en olycksfallsförsäkring. Genom föreningen kan man också teckna en frivillig försäkring via RFS, som täcker ekonomisk skada och/eller juridisk hjälp i samband med uppdrag. Den kostar 205 kr/år. Föreningens Nordea/plusgirokonto är: 30 64 18-5 och vill du även teckna försäkringen skriv ditt personnummer. 

Ansök om medlemsskap

Gävle Frivilliga Samhällsarbetare's styrelse består av: 
  • Eva Kälveskog (ordf) 
  • Zeljko Franevik
  • Sandra Hägglund 
  • Yngve Kindberg 
  • Laila Frost 
  • Fred Erixon 
  • Birgitta Larsson 
  • Anita Rosell och Maj Eriksson - ersättare
  • Laila Jonsson - adjungerad till styrelsen
Föreningen e-postadress är: info@gfsgavle.se

Välkommen som medlem du också om du har något uppdrag eller vill stödja oss.