Föreningen Gävle Godman- & Förvaltarförening startade i april 2007. Föreningen har de senaste åren bestått av ca 90 medlemmar. Hittills mest i ställföreträdande roller.
Under 2015 gjorde föreningen en nystart och ska omfatta alla typer av frivilliguppdrag som är reglerade i lag.
Vi har därför bytt namn på föreningen som nu heter Gävle Frivilliga Samhällsarbetare (GFS).
I Gävle Frivilliga Samhällsarbetare kan vi vara: gode man, förvaltare, lekmanna-övervakare, besökare på häkten och anstalter, kontaktperson, partnerkontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson och särskilt förordnad vårdnadshavare.
GFS är med i Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS). Det finns ca 80 lokalföreningar med ca 6500 medlemmar.
RFS stödjer bland annat styrelsen med att ta fram informationsmaterial som kan användas i utbildning.
Tanken med GFS är att vi ska kunna träffas och skapa ett forum för att kunna utbyta erfarenheter med varandra. Även att bjuda in personer från t.ex Socialtjänsten, Konsumentverket, Försäkringskassan osv till föredrag och frågestunder. Vi kallar det medlemsträffar.
Detta ökar våra kunskaper om våra och våra huvudmäns rättigheter och skyldigheter. Hur föreningen formar sin verksamhet i framtiden kan också bero av ditt initiativ som medlem.

Medlemsavgiften är 125 kr/år. I den ingår en olycksfallsförsäkring. Genom föreningen kan man också teckna en frivillig försäkring via RFS, som täcker ekonomisk skada o/e juridisk hjälp i samband med uppdrag. Den kostar 155 kr/år.
Föreningens Nordea/plusgirokonto är: 30 64 18-5.

Gävle Frivilliga Samhällsarbetare's styrelse består av: Eva Kälveskog (ordf.), Zeljko Franevik, Elisabeth Skoglund, Yngve Kindberg, Laila Frost, Fred Erixon och Birgitta Larsson. Ersättare är Anita Rosell och Maj Eriksson.
Föreningen e-postadress är: info@gfsgavle.se.

Välkommen som medlem du också om du har något uppdrag.