OBS. Ny avgift för tecknande av ansvarsförsäkring.

Medlemsavgiften i föreningen Gävle Frivilliga Samhällsarbetare (125 kr) är densamma även nästa år.
Ansvarsförsäkringen (Rättsskydd och förmögenhetsskada) är från 2021 höjd med 10 kr, till 155 kr. Ansvarsförsäkring.
Avgifter som betalas in från november månad gäller för hela 2021.
Betalar man båda samtidigt blir det alltså 280 kr. Plusgirokonto: 30 64 18-5