Medlemsmötet den 21/4 på Teams.

Det blev en intressant kväll med temat: olika boendeformer
inom t.ex LSS och socialtjänstlagen.
De som berättade var Carina Andersson (Vård-& omsorgsboende)
Pia Gabrielli (Gruppboende & servicelägenhet, LSS), Ingela
Söderlund (Utredningsenhet, Vuxen) och Marie Halilovic (Stöd
i boende, akutboenden(missbruk) och liknande).
Vi var 18 st tacksamma medlemmar som loggat in.