Medlemsmötet i april är inställt pga rådande pandemi.
Det skulle handla om spelberoende med inbjudna kännare
på det området.
Vi återkommer senare i höst med det, och andra intressanta
ämnen.