Aktiviteter, vårterminen 2021.

Gävle Frivilliga Samhällsarbetares årsmöte kommer sannolikt att hållas digitalt.
Vi återkommer med mer information och kallelse.
Övriga möten under åtminstone våren kommer, beroende på pandemins utveckling, att hållas digitalt.